top of page

πώς να παραγγείλετε ένα αυτοκίνητο από την ιαπωνία στην κύπρο

Η Cyprusautoservie.com έχει δικό της προσωπικό σε ιαπωνικές δημοπρασίες. Πρόκειται για επαγγελματίες, με Ιαπωνική εμπορική άδεια και με το δικαίωμα να κάνουν προσφορές στις δημοπρασίες. Σύμφωνα με την Ιαπωνική νομοθεσία, ένα άτομο που δεν έχει αντιπρόσωπο με την ειδική αυτή άδεια, δεν επιτρέπεται να υποβάλει προσφορά σε οποιαδήποτε δημοπρασίες αυτοκινήτων. Οι συνεργάτες μας δεν θα τοποθετήσουν μόνο μια προσφορά για εσάς, αλλά θα ελέγξουν επίσης ολόκληρο το ιστορικό του αυτοκινήτου και του ιδιοκτήτη του. Θα γνωρίζετε ακριβώς πόσους ιδιοκτήτες είχε το αυτοκίνητο, καθώς και πλήρεις και μη επεξεργασμένες πληροφορίες σχετικά με την τεχνική και εξωτερική κατάσταση του αυτοκινήτου και το ιστορικό του. Ο πελάτης θα είναι πλήρως εξοικειωμένος με το αυτοκίνητό του πριν από την έναρξη της δημοπρασίας. Πληροφορίες παρέχονται στα Ρωσικά, Αγγλικά ή Ελληνικά

Όροι ατομικής παραγγελίας αυτοκινήτων από ιαπωνικές δημοπρασίες από Cyprusautoservice.com

* Απαιτείται προκαταβολή 2000 ευρώ. Αυτό το ποσό κατάθεσης είναι υποχρεωτικό και χρησιμεύει ως εγγύηση για την πληρωμή του τέλους δημοπρασίας και των κυρώσεων επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση που υπάρχουν. Σε περίπτωση που ο αγοραστής αρνείται να αγοράσει το αυτοκίνητο μετά τη νίκη σε δημοπρασία, θα επιβληθεί πρόστιμο 100% και ο αγοραστής θα τεθεί στη μαύρη λίστα από όλες τις επόμενες δημοπρασίες για περίοδο τουλάχιστον12 μηνών.

Σε περίπτωση που ο αγοραστής αρνηθεί να υποβάλει προσφορά σε αυτοκίνητο πριν από την έναρξη της δημοπρασίας, θα αφαιρεθεί ποσό 500 ευρώ για την κάλυψη των τελών δημοπρασίας και άλλα 500 ευρώ θα αφαιρεθούν για την κάλυψη των τελών αντιπροσωπείας. Το υπόλοιπο ποσό των 1000 ευρώ μπορεί να επιστραφεί στον αγοραστή ή να πιστωθεί στον πιστωτικό λογαριασμό του αγοραστή στην Cyprus Autoservice.

* Μετά τη νίκη, ο αγοραστής εκδίδεται προτιμολόγιο. Το προτιμολόγιο αποτελείται από: το κόστος του αυτοκινήτου κέρδισε, το τέλος Οργανισμού-(περιλαμβάνει την αφαίρεση του αυτοκινήτου από το μητρώο στην Ιαπωνία, την προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων για την αποστολή του αυτοκινήτου, την αποστολή του αυτοκινήτου στο λιμάνι αναχώρησης και άλλες απαραίτητες διαδικασίες), το κόστος μεταφοράς και την ασφάλιση αυτοκινήτων. Το μέσο κόστος όλων των απαραίτητων πληρωμών (συνηθισμένο εύρος 3500-3800 ευρώ) εξαρτάται από το κόστος, το μέγεθος, το βάρος του αυτοκινήτου και τη κλάση του.

* Ο αγοραστής πρέπει να πληρώσει το προ-τιμολόγιο εντός 6 ημερών από την ημερομηνία νίκης του αυτοκινήτου στη δημοπρασία. Σε περίπτωση μη πληρωμής κατά την καθορισμένη ώρα, το αυτοκίνητο θα τεθεί πάλι σε δημοπρασία με πλήρη μετά την πλήρη επιβολή του προστίμου (100%). Πριν από τη λήξη των 6 ημερών, ο αγοραστής έχει επίσης την επιλογή να καταβάλει επιπλέον 420 ευρώ στο λογαριασμό της CyprusAutoService προκειμένου να κερδίσει το δικαίωμα παράτασης της πληρωμής για έως και 14 ημέρες.

* Όλες οι πληρωμές γίνονται σε Ευρώ στο λογαριασμό της Gloria Motors Services Ltd, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά

* Η CyprusAutoService παρακολουθεί την αποστολή, τη μεταφορά, την άφιξη του αυτοκινήτου στη Λάρνακα (και σε ορισμένες περιπτώσεις στη Λεμεσό), εκτελεί όλες τις τελωνειακές διαδικασίες μέχρι την έξοδο του αυτοκινήτου από το λιμάνι.

- Κατά τη στιγμή της άφιξης του αυτοκινήτου στο λιμάνι, ο αγοραστής πρέπει να πληρώσει 10% εισαγωγικό δασμό και το τυπικό 19% ΦΠΑ πάνω στην πλήρη τιμή του αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης (τιμή CIF) και πάνω στον ίδιο τον φόρο εισαγωγής. Η πληρωμή πρέπει να παραληφθεί εντός 1 εργάσιμης ημέρας στο λογαριασμό της Gloria Motors Services Ltd. Εάν η πληρωμή καθυστερήσει, χρεώνεται πρόστιμο 10 ευρώ την ημέρα. Το αυτοκίνητο παραμένει στο χώρο στάθμευσης της Αρχής Λιμένων Κύπρου μέχρι εξόφλησης των τελών και των φόρων.

* Μετά την ολοκλήρωση του εκτελωνισμού του αυτοκινήτου, Η Cyprus Autoservice εκδίδει τιμολόγιο για το υπόλοιπο που απομένει, το οποίο περιλαμβάνει (χρηματιστηριακή αμοιβή, αμοιβή παράδοσης, MOT test, SVA test, τέλος χαρτοσήμου, οδικός φόρος, χειρισμό, εγγραφή αυτοκινήτου, εγγραφή και πινακίδα κυκλοφορίας). Το ποσό των τελών ποικίλλει με το βάρος, τη μάρκα, την κλάση και την τιμή του αυτοκινήτου. Η ενδεικτική (κατά προσέγγιση τιμή) ανακοινώνεται από την CyprusAutoService στον αγοραστή εκ των προτέρων.

* Ο αγοραστής πρέπει να πληρώσει το τελικό υπόλοιπο μέσα σε 5 ημέρες από την εκτελώνιση του αυτοκινήτου. Εάν η τελική πληρωμή καθυστερήσει, θα χρεωθεί πρόστιμο 10 ευρώ την ημέρα.

* Μετά την πληρωμή του τελικού τιμολογίου, ο αγοραστής πρέπει να προσκομίσει ασφαλιστικό συμβόλαιο, διαβατήριο ή ταυτότητα ή Ροζ Δελτίο (σε περίπτωση που ο αγοραστής είναι αλλοδαπός) για να λάβει τον τίτλο.

Η CyprusAutoService αναλαμβάνει να μεταφέρει στον πελάτη όλες τις πληροφορίες που καθορίζονται στον κατάλογο δημοπρασιών .

Προσοχή! Θα θέλαμε να προειδοποιήσουμε συγκεκριμένα τους πελάτες μας ότι η παραγγελία αυτοκινήτων με βαθμολογία " R " ή " RA " συνδέεται και συνεπάγεται ορισμένους κινδύνους. Ενώ αυτά τα αυτοκίνητα μπορεί να είναι σχετικά και μερικές φορές σημαντικά φθηνότερα από αυτά με τέλεια βαθμολογία, φωτογραφίες αυτοκινήτων και λίστες δημοπρασιών αυτοκινήτων με αυτήν την αξιολόγηση μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν ολόκληρη ή την πραγματική εικόνα της τεχνικής καθώς και της αισθητικής κατάστασης τουσ. Σε περίπτωση που επιλέξετε να υποβάλετε προσφορά για τα αυτοκίνητα με λιγότερο από τέλεια βαθμολογία (δηλαδή " R " και "RA") υπονοείται ότι θα δεχθείτε επίσης όποια τυχόν κρυμμένα ελαττώματα ή ατέλειες που μπορεί να σχετίζονται με αυτή σας την επιλογή.

Κατά τη μεταφορά του αυτοκινήτου, σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, το αυτοκίνητο μπορεί να γδαρθεί ή να καταστραφεί. Η ασφάλιση θα καλύψει φυσικά τυχόν μεγάλες ζημιές, αλλά στην περίπτωση που μπορεί να προκύψουν μικρές, δύσκολο να εντοπιστούν γρατζουνιές (που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο δημοπρασιών), θα αποτελούν την ευθύνη του αγοραστή.

Η CyprusAutoService έχει τη δική της βάση για επισκευές και συντήρηση αυτοκινήτων και, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, θα μεριμνήσουμε για την επισκευή όλων των πιθανών εξωτερικών ζημιών σε πολύ λογικές τιμές.

Συνιστούμε να επιλέξετε αυτοκίνητα με βαθμολογία 4 ή υψηλότερη, καθώς δεν έχουν ιστορικό ατυχημάτων ή μηχανικών προβλημάτων.

Η CyprusAutoService δεν δέχεται αιτήματα για ακινητοποιημένα αυτοκίνητα (σε μη λειτουργική κατάσταση)

order a japanese car
car importer from japan

Η CyprusAutoService δεν δέχεται αιτήματα για βυθισμένα / κατεστραμμένα από νερό αυτοκίνητα.

Τα αγορασμένα αυτοκίνητα δεν επιστρέφονται.

Η CyprusAutoService δεν ευθύνεται για μεταφορά εμπορευμάτων και απώλεια λόγω ανωτέρας βίας (στρατιωτικές ενέργειες, πυρκαγιά και κατάσχεση του σκάφους). Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η ασφαλιστική εταιρεία του μεταφορέα φέρει κάθε ευθύνη.

Όλες οι περαιτέρω διαβουλεύσεις, ερωτήσεις, φωτογραφίες, προτάσεις και σχετικές πληροφορίες παρέχονται μόνο μέσω viber ή whats up +35799908700(Рус engl) or 96111153(greek) ή email info@cyprusautoservice.com . Ολόκληρο το ιστορικό αγορών διατηρείται μόνο γραπτώς.

Όλα τα δικαιώματα σε αυτή την προσφορά και το άρθρο ανήκουν στην Gloria Motors Services ltd.

Usefull links:

click here to view cars available in stock

click here to read more about nissan cube


2.681 Προβολές0 Σχόλια

Comments


  • Переход на нашу соц сеть
bottom of page